Få styr på sygefraværet og skab en sund og attraktiv arbejdsplads

Proaktive indsatser, der sikrer tidlig forebyggelse af sygdom og medvirker til en stærk ESG profil.

Få styr på sygefraværet og skab en sund- og attraktiv arbejdsplads

Proaktive indsatser, der sikrer tidlig forebyggelse af sygdom og medvirker til en stærk ESG profil.

Proaktive indsatser

Human Navigator er sat i verden for at fremme helbredssituationen i danske virksomheder på strategisk og operationelt niveau.

Human Navigator leverer effektive og langtidsholdbare løsninger, der sikrer færre sygedage og en større trivsel.

Der er tale om sundhedsfaglige indsatser, der er medvirkende til at få omsat ESG-nøgletallene (S og G) til konkrete handlinger til gavn for medarbejderen, ledelsen og virksomheden.

Danskerne rammes af fysiske sygdomme og stress som aldrig før. Sundhedsstyrelsen beskriver det som ”Sygdomsbyrden” i DK og det påvirker desværre i høj grad også arbejdslivet og lægger et stor pres på virksomhederne.

Ofte bliver sygdomme ikke opdaget før de rammer hårdt og i disse tilfælde aktiveres sundhedsforsikring og det etablerede sundhedsvæsen.

I de tilfælde kan sygdomsforløbet være en direkte trussel i forhold til sygefravær, tilknytning til arbejdsmarkedet og virksomhedens arbejdskraft og økonomi.

Men sådan behøver det ikke at være!

Jeg arbejder med udgangspunkt i 3 principper:

  • Indsatserne er proaktive  
  • Løsningerne er langtidsholdbare
  • Hjælpen er synlig og professionel 

 

Tegn på sygdom skal identificeres så tidligt så muligt inden det rammer hårdt.

Den professionelle håndtering bygger på effektive og langtidsholdbare indsatser, der sikrer færre sygedage og en større trivsel.  

En tæt og let tilgængelig kontakt med en sygeplejerske giver tryghed og kvalitet i opgaveløsningen.

Jeg har solide kompetencer inden for sundhedsfremme, forebyggelse og forskning, kombineret med omfattende erfaring med Nurse Health Coaching.

Hvordan holder I sygefraværsprocenten nede?

Forebyggelse af sygdom

Tegn på sygdom og vigende helbredsudfordringer hos medarbejdere kan være direkte årsag til; Sygefravær – desværre ligesom på stressområdet.

Antallet af sygdomsramte danskere er stødt stigende og det giver desværre et stort pres på arbejdspladserne på flere niveauer!

Det er absolut afgørende at opdage og håndtere tegn på sygdom SÅ tidligt så muligt og gøres dette systematisk og nærværende – vil du som leder og virksomhed komme til at gøre en mærkbar forskel! 

Håndtering af sygdom med langvarig effekt

Sygdom skal håndteres effektivt, omsorgsfuldt og med kontinuitet. Medarbejderen tilbydes samtaler og tilknyttes én sygeplejerske, der følger medarbejderen over tid. Efter endt forløb vil der være mulighed for opfølgende samtaler, der sikrer trivsel på den lange bane.

Samtaleforløbene bygger på forskningserfaring og Nurse Health Coaching, som er en international anerkendt metode, hvor sygeplejefaglig erfaring og samtaleteknik i kombination hjælper den enkelte til større trivsel, styrket helbred og færre sygedage på jobbet.

ESG handler også om mennesker

Nyeste forskning på det danske arbejdsmarked om sundhedsfremme og forebyggelse peger på, at arbejdsmiljø skal tænkes i et større perspektiv. Der skal tænkes i det gode sundhedsmiljø og i målrettede og helhedsorienterede indsatser hvor fokus er på trivsel og arbejdsstyrke.

Tilmed vil der i de kommende år blive stillet store krav til mellemstore/store virksomheder i forhold til en ESG profil. I den forbindelse skal virksomhederne rapportere på flere typer nøgletal. 

ESG nøgletallene som “personaleomsætning” og “sygefravær” sætter arbejdsmiljøet og sundhedsmiljø på dagsorden. 

ESG handler ikke kun om klima – det handler også om mennesker! 

Hvem er jeg

Hellere forebygge end behandle!

Dette kendte udtryk har aldrig haft så stor samfundsmæssig betydning som det har nu.

Forebyggelse af sygdom er ikke kun en sag mellem patient og sundhedsvæsen. Skal vi forebygge svære sygdomme og dårlig trivsel – skal det spottes ude på arbejdspladserne. Allerhelst før skaden sker!

Forebyggelses potentialet er kæmpe stort ude på arbejdsmarkedet og jeg har sat mig for at inspirere og guide virksomhederne igennem denne forebyggelses rejse.

Jeg oplever at mange virksomheder ofte føler at de står “alene” med adskillige problemstillinger i forhold til medarbejdernes helbred. De fleste har gode sundhedsforsikringer, der hjælper godt på vej, når skaden er sket.

Der er behov for en mere tidlig indsats og mere tæt kontakt i mellem sundhedsfaglig, medarbejder og virksomhed. 

Her kommer min rolle som forebyggelses sygeplejerske ind.

Med autorisation, erfaring, forskning og specialuddannelse i rygsækken rykker jeg ud til danske virksomheder, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at deres medarbejdere.

Målsætningen er tydelig:       

Trivsel og godt helbred 

 

Referencer