Hvorfor vælge Human Navigator

Herunder kan du læse, hvad du som virksomhed får ud af at vælge Human Navigator – både i forhold til håndtering af dine medarbejderes sundhed og hvordan du kan anvende det i jeres ESG rapportering. 

Læs mere herunder

Forebyggelse er sund fornuft

Vælg en forebyggelses-sygeplejerske

Hos mig undgår I, at jeres medarbejdere rammes hårdt af sygdom.

I kan vælge at få tilknyttet en forebyggelses sygeplejerske, der hjælper jeres medarbejdere med at opspore tidlige tegn på sygdom i et tæt og respektfuldt samarbejde. 

En forebyggelses-sygeplejerske adskiller sig fra en sundhedsforsikring ved at arbejde  ”ude i marken” – altså, tilknyttet virksomheden og på den måde bliver sygeplejersken et kendt ansigt for alle parter. Det skaber kvalitet i opgaveløsningen og resultater! 

I tilfælde af sygdom gælder det om at få bremset udviklingen og iværksat effektive samtaleforløb evt. suppleret med kvalificeret hjælp fra eksisterende sundhedsforsikring.

Et samtaleforløb med en forebyggelses sygeplejerske skaber mental fremdrift og overskud hos medarbejderen.

Forskning i arbejdsmiljø viser, at fokus på trivsel og sundhed forebygger og reducerer sygefravær.

Kronisk sygdom kan være; forhøjet blodtryk, gigt, smerter, sukkersyge og mange flere. Kronisk betyder vedvarende sygdom. 

Medarbejdere med kronisk sygdom har højere risiko for sygemeldinger og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Den moderne virksomhed har derfor fokus på trivsel og sundhedsmiljø også i forhold til kronisk sygdom.

Ønsker du at tage hånd om dine værdifulde medarbejdere?

Så tag kontakt til mig og hør hvordan jeg kan hjælpe jer.

ESG i arbejdshøjde

ESG

Få optimeret jeres ESG profil

Jeg kan hjælpe jer med at få omsat jeres nøgletal mhp. “personaleomsætning” og “sygefravær” til konkrete handlinger, som kommer jeres medarbejdere og virksomhed til gode.

Vedr. “Governance” delen (G) vil jeg kunne hjælpe med kompetenceudvikling på ledelsesniveau i forhold til at håndtere medarbejdernes helbredsproblemstillinger. 

Samlet set vil disse konkrete indsatser kunne indgå i jeres ESG rapportering. 

Jeg kan levere sundhedsfaglige indsatser, der har til formål at forebygge sygefravær på forskellige stadier.

  • Tidlig forebyggelse – proaktive indsatser. Her identificeres sygdomstegn og sygdom tages derved i opløbet.

 

  • Forebyggelse af sygdomsudvikling ved eksisterende sygdom. Her minimeres risikoen for at nye sygdomme støder til. 

 

  • Forebyggelse af langtidssygemelding. Håndtering af sygdom – forskningsbaseret, effektive og langtidsholdbare indsatser

                                      

Jeg tilbyder effektmåling i forhold til udvalgte indsatser. 

Når I har hånd om jeres medarbejderes sundhed og helbredsudfordringer skaber I automatisk mere trivsel på arbejdspladsen. I vil opleve en medarbejderstab i balance med positiv indvirkning på opgaveløsningen. 

At være en attraktiv arbejdsplads er en klar målsætning hos mange virksomheder – har I fokus på helbred og trivsel er I godt på vej!

Hvordan håndterer du som leder dine medarbejderes helbredsproblemstillinger? De fleste ledere i virksomheder har ikke en sundhedsfaglig baggrund og det kan få betydning for kvaliteten og tilgangen til medarbejdere, der er ramt af sygdom. 

Helt konkret vil jeg kunne bidrage med individuelle rådgivningsforløb til dig som leder. Her bliver du klædt på til at håndtere konkrete situationer, hvor medarbejdere er ramt sygdom. Hér sikres at alle parter kommer godt videre.